Výberové konanie na miesto riaditeľa školy - zverejnenie:

podmienky zverejnené v prílohe a aj na https://szsziar.edupage.org/