Obsahom prvotného trojročného overovacieho projektu od roku 1999 do 2001 bola akcelerácia a reintegrácia rómskych žiakov zo ŠZŠ do prostredia bežnej základnej školy. Garantom projektu bola  NADÁCIA ŠKOLA DOKORÁN.

Žiaci od prvého do tretieho ročníka boli v našich podmienkach vyučovaní podľa osnov základnej školy formou vzdelávacieho programu Krok za krokom v spolupráci s rómskymi asistentmi. Časť žiakov prestúpila do štvrtého ročníka na základnú školu. Realizátorkou projektu bola Mgr. Anna Vargová.