V roku 2006 p.uč. Tokarčíková a p.uč. Vnučková realizovali projekt "Vysaď a ochraňuj"
Cieľom projektu bolo skrášliť okolie školy.
Aktivity:
Obnova kríkov, stromov a kvetinových záhonov.
Úprava okolia školy.
Zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o vysadenú zeleň.

Žiaci na hodinách pracovného vyučovania navážali zeminu, vysádzali kríky, kvety, stromčeky za asistencie odborného dozoru z technických služieb mesta. Týmto projektom sme si skrášlili okolie školy. Žiaci sľúbili, že sa o vysadenú zeleň budú aj starať .