V roku 2006 p.uč. Tokarčíková a p.uč. Vnučková realizovali projekt cez Konto Orange „ Stôl plný lásky“
Spoločne so žiakmi 7 a 9 ročníka sme varili vianočnú kapustnicu a piekli vianočné pečivo. Vyzdobili sme miestnosť, pripravili štedrovečerný stôl, kde sme spolu všetci zasadli.

Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých aktivít. Robili všetko s radosťou a nadšením. Pripravili si aj vianočné koledy. S veľkou láskou sme zasadli za jeden stôl. Zaspievali sme koledy, spolu sme jedli vianočnú kapustnicu, ktorá nám veľmi chutila. Rozdali sme darčeky, rozprávali sme sa o Vianociach. Žiakom sa ani nechcelo ísť domov. Ďakujeme Kontu Orange, že tieto Vianoce boli pre 17 žiakov sviatkami pokoja, lásky, porozumenia. Dúfame, že preniesli lásku a čaro Vianoc aj do svojich rodín.
Do projektu sa zapojili všetci žiaci 7. a 9. triedy. My sme koordinovali práce a nakupovali sme darčeky aby žiaci mali prekvapenie. Spolu so žiakmi sme pracovali aj vo voľnom čase v poobednajších hodinách.

Každá z nás venovala čo najviac času, lásky aj porozumenia v predvianočnom období svojim žiakom. Vytvorili sme spoločne ich druhý domov. Boli sme jedna veľká rodina, kde sa každý cítil spokojne a šťastne. Názov projektu: „Stôl plný lásky“ sme naozaj vytvorili a prežili.