Žiaci a vyučujúci piateho a siedmeho ročníka sa rozhodli využiť krásne októbrové počasie na netradičné vyučovanie v prírode. Navštívili okolie Lutilského potoka, kde vrámci kooperatívnych skupín plnili úlohy z vlastivedy, geometrie, matematiky, prírodopisu i geografie. Starší žiaci pomáhali mladším, sprostredkovávali im vedomosti, pomáhali získavať nové hlavne praktické zručnosti. Dopoludnie vyvrcholilo praktickou stavbou pyramídy z okolitého materiálu - skál. Žiaci spoznali krásu i silu prírody v praxi.