Veľmi si vážime spoluprácu s CVČ v Žiari nad Hronom, ktorý nám pomáhajú pri socializácii našich žiakov - dávajú im možnosť spoznať aj iné pracovné prostredie ako v škole. Tento rok sme sa opäť stretli koncom novembra, aby sme sa pripravili na vianočný čas a spolu si vytvorili mikulášsky adventný kalendár. O tom ako žiaci pracovali a ako si pomáhali rozhodne sám Mikuláš...