Naša spolupráca s CVČ v Žiari nad Hronom pokračovala aj pred prichádzajúcimi vianočnými sviatkami. Tentoraz si pre nás pripravili tvorbu krásnej vianočnej zimnej vločky, ktorá bude zdobiť našu triedu v ŠZŠ v Žiari nad Hronom až do príchodu Pani Jari....