Dňa 3.5.2012 sa niektorí naši žiaci zúčastnili otvorenia výstavy v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom- ,,Prečo som na
svete rád/rada". Vystavené boli výtvarné práce detí základných a materských škôl zo Žiaru a okolia. S otvorením výstavy  bolo spojené aj vyhodnotenie súťažných prác a odmenenie ocenených žiakov. Medzi ocenenými prácami boli aj práce žiakov z našej školy. Lenka Šarkȍziová z 5. B triedy sa vo svojej kategórii umiestnila na 1. mieste! Zdenka Oláhová zo 7. triedy získala Čestné uznanie. Odmeňovanie obohatil krátky kultúrny program a návšteva pani Márie Petrovej, spisovateľky z Banskej Štiavnice, ktorá zástupcom každej zúčastnenej školy venovala svoju knihu- Veselé príhody zo školských lavíc II. Pani Petrovej za knižku ďakujeme a oceneným žiačkam gratulujeme!