HUSĽOVÝ KĽÚČIK

       Dňa 19. 4. 2012 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Husľový kľúčik. Súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí boli na základe svojho talentu vybraní triednymi učiteľmi. Z každej triedy tak postúpili najmenej dvaja žiaci, aby zabojovali o krásne ceny a účasť na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 5. 2012 v Banskej Bystrici. 

        Žiaci súťažili v troch súťažných kategóriách: 1. kategóriu tvorili žiaci 1. - 3. ročníka, 2. kategóriu žiaci  4. - 6. ročníka a napokon 3.
kategória bola tvorená žiakmi 7. - 9. ročníka. Odborná porota v zložení  Mgr. Mária Pudišová, PaedDr. Ingrid Čierna a Mgr. Dagmar  Janeková mala naozaj neľahkú úlohu vybrať spomedzi všetkých žiakov tých najtalentovanejších. Pri rozhodovaní sa opierali o stanovené kritériá - hodnotil sa prejav, intonácia, kontakt s publikom, či celkový dojem. Vzhľadom k tomu, že výkony žiakov boli naozaj veľmi vyrovnané, rozhodla sa porota v 2. a 3. kategórii udeliť po dve tretie miesta.

       Žiaci z každej kategórie, ktorí skončili na prvom mieste nás dňa  3. 5. 2012 reprezentovali na krajskom kole v Banskej Bystrici, z ktorej si žiak našej školy napriek veľmi silnej konkurencii priniesol Cenu poroty.