Dňa 28. 5. 2012 našu školu navštívil pán MVDr. Igor Korbela, prednosta oddelenia civilnej obrany v Žiari nad Hronom, ktorý prišiel osobne odovzdať cenu žiačke našej školy. Lenka Šarköziová získala I. miesto  najskôr v obvidnom kole výtvarnej súťaže CO očami detí a následne aj I. miesto v krajskom kole rovnomennej súťaže. Naša žiačka tak okrem diplomu a hodnotných cien dostala od pána prednostu aj osobné uznanie a veľkú pochvalu za výtvarnú zručnosť. Za slová chvály, ale najmä za osobné odovzdanie ceny pánovi prednostovi  ďakujeme a veľmi si toho vážime.