Nová Baňa - 7.11.2019

ŠPECIÁLNE OLYMPIÁDY SLOVENSKO

Prvým rokom sme sa zúčastnili Jesenného turnaju v bocci za finančnej pomoci organizácie Špeciálne olympiády Slovensko. Turnaj organizovala Špeciálna základná škola v Novej Bani. Po dvadsiatich zápasoch bolo jasné, kto sa ako umiestnil. Nám prialo šťastie začiatočníka. Radosť z pohybu a radosť z cesty vlakom nám nechýbala. Dievčatá obsadili 1. miesto a chlapci 2. miesto. 

                                                                                     Ladislav Varga a Ivana Hromádková