Od 6.12.2021 prechádzajú žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie

Na základe Vyhlášky č. 283 RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia sa od  6. decembra 2021 do odvolania prerušuje prezenčná forma vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl a prechádza sa na dištančné vzdelávanie.

 

                                                                                                                                                                                                                       vedenie školy