Pedagogickí pracovníci:
Riaditeľka školy:   Mgr. Anna Vargová
Zást. riad. školy:  PaedDr. Ingrid Čierna
Výchovný poradca:  Mgr. Mária Veselá
Vedúca MZ:  Mgr. Dáša Janeková
   
 Členovia MZ:  Mgr. Michal Marcinek
   Mgr. Mária Beňová
   Mgr. Lenka Neshodová
   Mgr. Ľubomíra Burská
   Mgr. Zuzana Boboková
   Mgr. Janka Kúštiková
 
 Predseda PK : 
 Mgr. Judita Brančíková
 
 Členovia PK:  Ing. Mária Tokarčíková
   Mgr. Ladislav Varga
   Mgr. Mária Veselá
   Mgr. Mária Pudišová
   Mgr. Ivana Hromádková
  Mgr. Art Lenka Bartková
Vedúca školského klubu:  Vlasta Bahnová
Výchovní pracovníci:  Viera Revajová
   Jana Kováčiková
   
Asistent učiteľa:

 Kristína Ďurišová

 

 Michaela Paulíková

Nepedagogickí pracovníci
P. školníčka:  Marianna Revajová
P. upratovačka:  
Ved. šk. jedálne:  Jana Ivanová

P. kuchárka:

 

 Jana Čierťažská

 Monika Tesáková

Účtovné stredisko:
   Eva Hrabajová
   Beata Kretíková