Školský klub detí sa  zaoberá nielen prípravou na vyučovanie, ktorá je v našom klube povinná, ale zameriava sa najmä na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí po príprave na vyučovanie.

Okrem krúžkovej činnosti, hravých aktivít a tvorivých zamestnaní v triede či v prírode, po jednotlivých oddeleniach, organizuje spoločné tématické akcie pre všetkých žiakov školského klubu´ako napr. Deň matiek, Vianočný program, Karneval, Hráme sa s knihou a iné....

Každá streda popoludní je v učebni IKT,  vyhradená pre žiakov školského klubu, kde sa môžu zdokonaliť pri práci s počítačom, precvičiť si formou výukových programov školské učivo či sa zahrať.