Žiaci vzdelávaní podľa osnov špeciálnej základnej školy  využívajú pri svojom vzdelávaní alternatívny vzdelávací program program Krok za krokom. Program zahrňuje školskú aj mimoškolskú činnosť s dôrazom na

Žiaci vzdelávaní podľa osnov špeciálnej základnej školy  využívajú pri svojom vzdelávaní alternatívny vzdelávací program program Krok za krokom. Program zahrňuje školskú aj mimoškolskú činnosť s dôrazom na spoluprácu s rodičmi.

Získali sme podporu od Nadácie Škola dokorán na zorganizovanie cyklických vzdelávaní pre všetkých pedagogických zamestnancov našej školy. Cieľom bolo získať certifikáty na prácu s alternatívnym vzdelávacím programom Krok za krokom a postupne transformovať našu školu na školu, plne využívajúcu tento program.