Otvorenie školského roku: Opäť je tu september a s ním začína škola, povinnosti ale hlavne radosti...

SLOVAK GOVERNANCE INSTITUTE: Získali sme CENU Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť za najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní rómskych detí na základných školách. Veľmi nás to potešilo, pretože išlo o celoslovenskú súťaž a takto sme mohli ukázať celému Slovensku našu prácu, metódy i úspechy...

Deň mestskej polície: V septembri sme sa zúčastnili Dňa mestskej polície v Žiari nad Hronom, pracovníci polície nám predviedli svoje bojové umenie, zadržanie páchateľa policajným psom, ukázali nám priestory, zbrane i kamerový systém...

Vitamínoví rytieri: Učiteľky prvého stupňa využili pekné jesenné počasie na netradičné športové dopoludnie. V tento školský deň sa zo žiakov stali udatní rytieri pripravení na obranu Vitamínového kráľovstva. Rytieri boli rozdelení do štyroch kráľovstiev: Mesačné, Vychádzajúceho slnka, Pokladov a Zlatých hviezd. Úlohou rytierov bolo bojovať v štyroch ťažkých súbojoch: pästiarskom, jazde na koni, v zneškodňovaní nepriateľa a súboji mečov. Overili si tak svoju silu, vytrvalosť, obratnosť a presnosť.

EDRAŠ:  Pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a priateľov školy sa v mesiaci október uskutočnilo netradičné stretnutie. Hlavnou myšlienkou celej akcie bolo podporiť otvorené vzťahy v triednom spoločenstve, nadviazať bližšie kontakty rodičov žiakov prvého ročníka spolu s triednou učiteľkou, vychovávateľkou a asistentkou učiteľa.  Učitelia zaangažovali rodičov do vyučovacieho procesu. Dohodli sa spolu s mamičkami malých prváčikov na pečení dobrôt podľa osvedčených receptov z vlastnej kuchyne.  Mamičky ukázali svoje kuchárske umenie, predviedli prípravu jedál, ktoré pripravujú podľa receptov v domácej kuchyni. Žiaci mali so spoločného stretnutia veľkú radosť, všetci prežili školský deň plný zážitkov. Pochutili si na pripravených dobrotách, posedeli pri chutnej káve a malinovom čaji. Mamy a učitelia sa navzájom bližšie spoznali, porozprávali sa o svojich prváčikoch, vymenili si navzájom osvedčené domácke recepty. Plné brušká a usmiate tváre žiakov presvedčili dospelých o tom, že deň prežitý v príjemnej atmosfére splnil všetky očakávania rodičov, učiteľov i žiakov. Šťastné tváre prváčikov potvrdili, že stretnutia rodičov, učiteľov a priateľov školy majú veľký význam. Bolo dobré ukázať a priblížiť rodičom školu ako partnera pri výchove a vzdelávaní ich detí. 

Osláviť Európsky deň rodičov a priateľov školy spoločným stretnutím bolo príjemným a nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých žiakov, rodičov i učiteľov.

Filmové predstavenia: Vďaka kultúrnym poukazom sa nám podarilo umožniť návštevu zaujímavých filmových predstavení pre našich žiakov. Pre mnohých to boli úžasné zážitky, pretože boli v kine po prvýkrát...      

Dni športu:   V utorok 24.10.2006 sa chlapci 3. a 4.ročníka Špeciálnej základnej školy zúčastnili futbalového turnaja chlapcov I. stupňa ZŠ. Turnaj usporiadal MsÚ- odbor školstva a športu v Žiari nad Hronom v spolupráci s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. V telocvični ZŠ Š. Moysesa sa do bojov o 3 športové poháre zapojilo spolu 5 družstiev. Naši malí futbalisti si postupne zmerali svoje sily, šikovnosť a futbalové umenie so svojimi rovesníkmi z ostatných ZŠ.Úvodnou, prekvapivou, remízou 1:1 s družstvom ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho si dodali odvahu a chuť do ďalších bojov. V druhom zápase, po obetavom výkone, síce podľahli futbalistom zo ZŠ na Ul. Jilemnického, ale len tesným výsledkom 1:2. Táto prehra našich futbalistov nezlomila, naopak, vyprovokovala ich k lepšej hre a tak tretí zápas so žiakmi ZŠ Š. Moysesa vyhrali 3:2. V poslednom zápase, posilnení víťazstvom, sa s chuťou pustili aj do rovesníkov zo ZŠ na UL. M.R. Štefánika. Šiestimi presnými zásahmi do brány, presvedčivo zvíťazili 6:0. V konečnom zúčtovaní sme získali 5 bodov, čo znamenalo celkové 2. miesto na turnaji a vytúžený športový pohár. Hráči mali zo  športového pohára obrovskú radosť.Vzhľadom k tomu, že naši žiaci pravidelne netrénujú futbal a ani priestory na trénovanie nemáme, dosiahnuté 2. miesto je pre našich žiakov obrovským úspechom. Na našich malých - veľkých futbalistov sme veľmi hrdí. 

ROMATAN: POS v Žiari nad Hronom nás pozvalo na divadelné predstavenie profesionálneho rómskeho súboru Romatan z Košíc. Predstavenie nás veľmi zaujalo a ukázalo našim žiakom tvorivosť tohto súboru.

Mikulááš, čo nám dááš??? Na obrovskú radosť nás všetkých Mikuláš nezablúdil a 6.12. nás potešil svojou nádielkou. My sme ho zas potešili zaujímavým programom.

Benefičný koncert: Naša škola v spolupráci s POS v Žiari nad Hronom, Mestským úradom v Žiari nad Hronom, ĽŠU a ŠZŠI v Kremnici organizovala 12.12. Benefičný koncert DETI DEŤOM. Niektorí účastníci prispeli programom, dobrým slovom, iní aj finančnou čiastkou. Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí svojím príspevkom pomohli hlavnému cieľu, pomoc deťom, ktoré to potrebujú...

Plavecké preteky zima 2006: Uskutočnil sa ďalší ročník plaveckých pretekov žiakov našej školy. Súťažilo sa v tradičných plaveckých disciplínach i netradičných. Hľadanie vodného pokladu, najlepší "vodochodec" či superšipka si získali veľkú obľubu. Na záver boli víťazi odmenení sladkou i vecnou odmenou, za pomoc pri organizácii srdečne ďakujeme p. Žiakovi.

Zase sme úspešní!!! Vrámci výtvarných súťaží organizovaných POS V Žiari nad Hronom sa nám opäť podarilo získať mnoho ocenení. Naši výtvarníci sú stále lepší a lepší.

Vianočné besiedky: December sa niesol v duchu vianočných sviatkov, pečenia sladkých medovníčkov a besiedok pre rodičov. V každej triede sa uskutočnili posedenia spojené s vlastnoručne pripravenými dobrotkami, kde sme si zaspievali koledy a na chvíľu sa oddali čaru vianoc.

VIANOCE, VIANOCE:  Každý rok sa každá trieda prezentuje vlastným programom, ktorí usilovne nacvičuje dlhý čas. Všetci pri stromčeku cítili vianočnú atmosféru, ešte umocnenú sladkými darčekmi...voňu vlastnoručne vyzdobeného stromčeka i melódiu Tichej noci...

Deň otvorených dverí 14.02.2007: Dvere našej školy sa otvorili pre všetkých zvedavcov i záujemcov o výchovu a vzdelávanie na tomto type školy. Každý, kto prišiel medzi žiakov, pedagógov i ostatných zamestnancov , bol príjemne prekvapený. Na deti čakali zaujímavé aktivity, stretnutia s rozprávkovými postavičkami, didaktické hry, výtvarná i hrnčiarska dielňa. Pani učiteľky pripravili „plné vrece“ hrových činností, aby sa deti cítili v prostredí špeciálnych pedagógov príjemne a veselo. Edukačné aktivity individuálnou formou spríjemnili deň mnohým deťom. Rodičia mali možnosť vidieť diferencované vyučovanie i individuálny prístup na vyučovaní. Všetci, ktorí  navštívili špeciálnu školu, odchádzali domov s balíčkom prekvapení i plní dojmov a zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

Regionálne plavecké preteky pre žiakov špeciálnych škôl: Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom, zorganizovala dňa 21.2.2007 regionálne plavecké preteky žiakov špeciálnych škôl.

Pretekov sa zúčastnili žiaci zo šiestich špeciálnych škôl: ŠZŠI Kremnica, ŠZŠ Nová Baňa, ŠZŠ Žiar nad Hronom, ŠZŠ Banská Bystrica, ŠZŠ Banská Štiavnica a ŠZŠ Žarnovica.Svoje sily  si zmerali chlapci i dievčatá v tradičných plaveckých disciplínach ako kraul, prsia či plavecká štafeta na 4x25m. O medailových pozíciách rozhodli často len desatiny či stotiny, a preto víťazom patrí veľké uznanie:

Chlapci – ročník narodenia 1996,1995,1994 – KRAUL 25 m:

1.miesto Patrik Kováč ŠZŠ Žiar nad Hronom, 2. miesto Lukáš Goral ŠZŠ Žarnovica, 3.miesto Šimon Tekeli ŠZŠ Žiar nad Hronom

Chlapci – ročník narodenia 1996,1995,1994 – PRSIA 25 m:

1.miesto Gabriel Kováč ŠZŠ Banská Štiavnica, 2.miesto Radoslav Zenko ŠZŠ Banská Štiavnica, 3.miesto Marián Petro ŠZŠ Banská Štiavnica 

Chlapci – ročník narodenia 1993,1992,1991 – KRAUL 25 m:

1.miesto Nicolas Šarközi ŠZŠ Žiar nad Hronom, 2.miesto Emil Kaločaj ŠZŠ Žiar nad Hronom, 3.miesto Anton Belkovič ŠZŠ Žiar nad Hronom                     

Chlapci – ročník narodenia 1993,1992,1991 – PRSIA 25 m:

1.miesto Juraj Tóth ŠZŠ Žiar nad Hronom, 2.miesto Michal Paločay ŠZŠ Banská Bystrica, 3. miesto Pavol Padúch ŠZŠ Banská Bystrica 

Dievčatá – ročník narodenia 1993,1992,1991 – KRAUL 25 m:

1.miesto Kristína Pischová ŠZŠ Banská Štiavnica, 2.miesto Helena Balogová ŠZŠ Nová Baňa, 3.miesto Karolína Oláhová ŠZŠ Žiar nad Hronom      

Dievčatá – ročník narodenia 1993,1992,1991 – PRSIA 25 m:

1.miesto Táňa Šarköziová ŠZŠ Banská Štiavnica, 2.miesto Veronika Suchá ŠZŠ Banská Štiavnica, 3.miesto Kristína Pischová ŠZŠ Banská Štiavnica

Do súťaží sa zapojili aj žiaci, ktorí vodu milujú ale nie sú práve najlepšími plavcami. Im boli určené netradičné disciplíny ako skok do vody, hľadanie pokladu či splývanie. K oceneným pribudli aj Tomáš Siegel zo ŠZŠ Nová Baňa, Tomáš Kozák zo ŠZŠ Žarnovica a Vladimír Goral zo ŠZŠ Žarnovica. Všetkým účastníkom patrí veľká pochvala za bojovnosť, odvahu, plavecké výkony a vynikajúcu atmosféru, ktorá sa niesla v duchu kamarátstva a hry fair play.

Slávici v lavici: 22.februára si celý prvý stupeň vyspevoval. Konali sa dlho očakávaní Slávici v lavici. Súťažiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku, porota spravodlivo hodnotila a publikum pomáhala obrovským potleskom...Nálada bola vynikajúca a veľká pochvala patrí p. učiteľkám, ktorí počas hodín hudobnej výchovy spievajú a spievajú...

Karneval ŠKD: A  ....hurá  zas je tu karneval. Na tento deň sme sa pripravili tak, že si deti vyrobili masky. Vymysleli sme si aj krátke vstupy, kde  deti podľa oddelenia zaspievali pieseň alebo zarecitovali báseň. Dokonca si deti  vymysleli  scénky. Najkrajšie masky boli ocenené sladkou odmenou. Potom sme si všetci veselo zatancovali...

Poznávací pobyt KRAKOW 2007: V čase jarných prázdnin pedagogickí pracovníci našej školy sa zúčastnili trojdňového poznávacieho zájazdu v Poľsku. V rámci metodického vzdelávania navštívili školy pre viacnásobne postihnutých a autistické deti v meste Krakow. Celý poznávací pobyt bol pre všetkých prínosom v oblasti pedagogickej činnosti. Vidieť na vlastné oči je lepšie ako stokrát počuť!

VIACBOJ ŽIar nad Hronom: 22.02.2007 mesto Žiar nad Hronom zorganizovalo preteky zamerané na zistenie všestrannej fyzickej kondície, telesnej zdatnosti, obratnosti. Na tomto viacboji sa súťažilo v disciplínach ako preskok cez kozu, hod plnou loptou, špl po tyči, člnkový beh a pod. Do meranie telesnej zdatnosti sme sa zapojili ako rovnocenní partneri ostatných základných škôl v meste.

Rýchle prsty: V marci bola vyhlásená súťaž “RÝCHLE PRSTY”, cieľom súťaže bolo precvičenie si práce s Wordom: prepis textu a úpravy textu. Všetci žiaci II. stupňa usilovne trénovali. Vrámci každej triedy sa uskutočnili triedne kolá, víťazi z triednych kôl postúpili do celoškolského kola. Najrýchlejšie prsty mali Nicolas Šarközi 17 min, Vladko Demko 25min a Juraj Tóth 27 min. Víťazom zablahoželala p. riaditeľka a odovzdala im zaslúženú sladkú odmenu.

Deň Rómov:    V piatok 13. apríla sa pridali žiaci našej školy k spoločnej oslave Dňa Rómov v POS. Sviatok oslávili spevom, tancom, hrou na hudobných nástrojoch, dramatizáciou rozprávok...Do kultúrneho programu prispeli aj žiaci našej špeciálnej základnej školy, ktorí si pod starostlivým vedením pani učiteliek pripravili svoje vstupy:Hudobná dramatizácia rozprávky Koza odratá“, krúžok Polepetko pod vedením p.vych. Bahnovej.„Tanec Kozákov“ v podaní  dievčat 7. roč. v réžii p. uč. M. Pudišovej. „Nebeský tanec“  a „Tanec v džungli“ žiakov 2., 3., 4. roč. pod vedením p. uč. M. Pudišovej  a p.uč. Z. Ocelovej.

Pochod úcty: Pri príležitosti dňa Rómov si žiaci siedmeho ročníka uctili pamiatku lutilských Rómov.  Rómov z obce Lutila 2. novembra 1944 vyvraždili. Spravili si malý výlet – pešo až do obce Lutila. Cieľom bolo navštíviť pamätník holokaustu Rómov v obci. Cestou si rozprávali o druhej svetovej vojne a deportácií židov a Rómov do koncentračných táborov.   

Rozprávkové javisko: Dňa 24. 4. 2007 sme navštívili Mestské kultúrne centrum, ktoré spolu s Pohronským osvetovým strediskom usporiadali krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti detí a dospelých Rozprávkové javisko. V divadelnej sále MsKC nás privítal vtipný pán uvádzač, ktorý nás pred každým predstavením oboznámil s názvom divadelného súboru a s názvom každej divadelnej scénky. Ako prvé sme videli vystúpenie divadelného súboru Zauško zo ZUŠ z Rimavskej Soboty, ktoré nám zahralo svetoznámu rozprávku Pinocchio. Rozprávka sa deťom veľmi páčila a ocenili ju dlhotrvajúcim potleskom.

Futbal – starší žiaci: Dňa 27. marca 2007 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili okresného kola vo futbale. Súťažili sme v kategorií starší žiaci, ktorej bolo okrem nás ešte päť družstiev.  Naši futbalisti si postupne zmerali svoje sily, šikovnosť a futbalové umenie so svojimi rovesníkmi. Chlapci sa snažili, v každom zápase vydali so seba maximum, no konkurencia z ostatných škôl bola priveľká. Napriek prehrám sme prežili pekné futbalové dopoludnie.

Futbal – mladší žiaci: 29. marca 2007 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo futbale v kategorií mladší žiaci, ktorej bolo okrem nás ešte päť družstiev z nášho mesta a okolitých obcí.  Chlapci behali, strieľali, bránili no futbalové štastie im tentokrát neprialo. Nepomohlo ani výrazné povzbudzovanie so striedačky.   Z dvoch zápasov sme nevyhrali ani jeden. Nasledovalo veľké sklamanie našich malých futbalistov, ktoré bolo zmiernené vedomím, že prehrali s  najlešími v okrese.

Spolupráca so ZŠ: Žiaci šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili dňa 30.3.2007 priateľského turnaja so žiakmi ZŠ v Janovej Lehote. Dievčatá hrali vybíjanú a chlapci futbal. Nezáležalo na víťazstve, ale na priateľskom športovom súboji. Pre našich žiakov to bol veľký zážitok, pretože sme cestovali autobusom a turnaj sa hral v naozajstnej telocvični, čo je pre našich žiakov veľmi vzácne.  

 Medailové plavecké preteky: Dňa 20.04.2007 zorganizoval Mestský úrad, odbor školstva v spolupráci s Centrom voľného času, plavecké preteky pre žiakov základných škôl v Žiari nad Hronom.  Našu školu reprezentovalo šesť plavcov: Patrik Šarközi (6.A), Juraj Tóth, Šimon Tekeli, Jordana Kaločaiová (6.B), Ladislav Šarközi (7.roč) , Emil Kaločaj (8.roč.).  Z pretekov sme doniesli 4 cenné medaily. Najúspešnejším sa stal Ladislav Šarközi, ktorý získal vo svojej vekovej kategórii striebornú medailu v disciplíne kraul na 25m a bronzovú medailu v disciplíne prsia na 25m.  Zo striebornej medaily v disciplíne prsia na 25m 6.ročníkov sa tešil Juraj Tóth. Poslednú medailu (bronzovú) si vyplával v disciplíne kraul na 25m 8.ročníky , Emil Kaločaj.

Stolnotenisový turnaj: V stredu 25.04.2007 sa zišli najlepší hráči stolného tenisu  z  II. stupňa  v telocvični našej školy.  Každú triedu reprezentovali dvaja žiaci.: 5.roč Patrik Kováč a Ján Gašpar, 6.A  Miroslav Šarközi a Patrik Šarközi,6.B  Juraj Tóth a Koloman Šarközi, 7.roč. Denisa Kováčová a Karolína Oláhová, 8.roč. Vladimír Kaločaj a Marek Tóth a 9.roč. Lukáš Tóth a Branislav Kaločaj. Zo vzájomných súbojov víťazne vyšli:

1.    miesto Lukáš Tóth,       2.    miesto Miroslav Šarközi,        3.    miesto Branislav Kaločaj

 Divadelný krúžok POLEPETKO: Divadelný krúžok Polepetko opäť zažiaril. Úspešne nás reprezentovali na prehliadke detskej divadelnej tvorby v Žarnovici. Okrem množstva aktivít v rámci práce našej školy ako programy na besiedky, vianočné programy, programy pre žiakov i rodičov... sú ich tvorivé vystúpenia ozdobou mimoškolských prezentácií na verejnosti.

Deň Rómov, Benefičný koncert, mestské oslavy...všade hovoria o práci p. vychovávateľky Bahnovej s obdivom a úctou, pretože podať také výkony ako naši žiaci...  uspieť a zaujať svojím vystúpením potrebuje obrovskú dávku nielen pedagogického nadania ale najmä obetavosti a lásky.