Zvoní, zvoní zvonček malý, otvárajte školské brány:

A už je tu opäť september, začínajú školské povinnosti...

Deň otvorených dverí v CVČ ZH:

Dostali sme pozvanie na návštevu Centra voľného času v Žiari nad Hronom, tu nám predstavili svoje aktivity, zahrali sa s nami a naučili nás nové hry.

Deň otvorených dverí v Mestskej polícii v ZH:

Pracovníci MP nám ukázali svoje bojové umenie, šikovnosť svojich psíkov, zbrane, kamerový systém i mnoho iných zaujímavých vecí zo svojej profesie.

Jesenné hry:

Prišla jeseň a s ňou tradičné i netradičné šantenie, využívanie prírodnín i projektované vyučovania v jednotlivých triedach.

Stredoškolák:

25. novembra sa v priestoroch MSKC uskutočnilo predstavovanie jednotlivých stredných škôl, navštívili sme ho aj my s našimi ôsmakmi a deviatakmi.

DOD  na OÚ v KREMNICI:

Deviataci a ôsmaci sa spolu s pani učiteľkami boli pozrieť v OU v Kremnici. Tu im predstavili jednotlivé odbory...počas tvorivých dielní si vyskúšali prácu maliara, kuchárky i stolára. Dúfajme, že to na nich urobilo dojem a pomôže im to v rozhodovaní KAM NA ŠKOLU...

Nová mena €:

27. novembra do našej školy zavítali rómski asistenti, ktorí našim žiakom vysvetlili spôsob prechodu na novú menu. Žiakom sa prednáška páčila a prednášajúci boli prekvapení znalosťami žiakov, ktorých pani učiteľky pripravujú na zmenu meny nie ceny, praktickou formou - na hodinách matematiky už od septembra...

Plavecké preteky ŠZŠ:

Uskutočnili sa plavecké preteky žiakov našej školy. Plavci súťažili v tradičných i zábavných disciplínach. Všetkých spájala radosť z vody a kamarátske správanie...

Benefičný koncert:

Už tradične patríme k usporiadateľom benefičného koncertu Deti deťom. Aj tento rok sme opäť zažiarili zaujímavým programom, milými darčekmi na burzu i originálnym panelom o našej škole.  Tanečný krúžok – s vedúcou p. uč. Pudišovou si pripravil tanečný príbeh : Ako vianoční škriatkovia prebudili zimu. Dramatický krúžok  pod vedením p. vychovávateľky Bahnovej sa prezentovali  biblickým príbehom: O Ježiškovi. Deti si odniesli okrem sladkej odmeny aj úžasný predvianočný zážitok so slávnostného programu.

Už je tu zas, ten krásny vianočný čas:

Mikuláš, vianočné pečenie, tradičné zvyky, sladké darčeky či slávnostný vianočný program....vianoce sú tu. Ďakujeme všetkým našim partnerom, sponzorom za pomoc a podporu našej školy...šťastný detský úsmev, rozžiarené očká sú vždy tou najsladšou vďakou.

Polročné vysvedčenie:

Po úspešných 5 mesiacoch vzdelávacej činnosti, dostali žiaci svoje polročné vysvedčenie... Niektorí žiarili šťastím, niektorým sa mihol na tvári aj pocit sklamania, no všetci vedeli, že toto je ešte len polcesta za ukončením tohto školského roka.

Turnaj o pohár primátora mesta:

Ďakujeme za opätovné pozvanie na futbalový turnaj mladších žiakov, ktorý sa uskutočnil v žiarskej športovej hale. Naši žiaci usilovne trénovali, aby sa v silnej konkurencii nestratili. Po tvrdých no férových stretnutiach s tímami z ostatných škôl sa síce neumiestnili na zlatom stupienku, no bojovali naozaj statočne...

Kalendárium II. svetovej vojny:

18.februára p. učiteľky Mgr.Zátopeková a Mgr.Veselá pripravili pre svojich žiakov 8.A a 8.B triedy celodenné ITV vyučovanie pod názvom " Kalendárium II. svetovej vojny". Cieľom bolo začlenenie pojmov o II. svetovej vojne do systému všeobecných poznatkov,  pomocou využitia medzipredmetových vzťahov – M, D, Č, PV. Upevnenie získaných poznatkov z dejepisu. Podpora spolupráce a kamarátstva medzi rovesníckymi skupinami. Po časovej osi, pojmovom domine, sledovaní vojnových dokumentov, matematike s Červenou armádou nasledovali tvorivé dielne....kde úlohou chlapcov bolo simulovať bitku pri Stalingrade a dievčat - pripraviť typické "vojnové" jedlo. Po prezentáciách jednotlivých skupín si pomocou mapy dňa, na ktorú postupne zaznamenávali plnenie úloh, zhrnuli ciele a aktivity dnešného dňa. Žiaci určovali najlepšieho riešiteľa k jednotlivým aktivitám. Postupne hodnotili, čo sa im dnes darilo viac a čo menej. Každý za seba zhodnotil, čo sa dnes naučil. Zo spoločného rozhovoru vyplynula záverečná myšlienka, a to právo každého človeka byť taký aký je, nehanbiť sa za seba, zlé vlastnosti prekonávať a dobré ešte zlepšovať...

Fašiangy, turíce, veľká noc príde:

Pani vychovávateľky spolu so žiakmi mali plné ruky práce, veď pripraviť toľko sladkých pampúšikov, aby sa ušlo každému, kto sa zúčastní fašiangového karnevalu stojí naozaj veľa námahy... pampúšiky boli sladučké a ešte viac hrial pocit dobre vykonanej práce, veď všetci spoločne pomáhali a veľa nového sa aj naučili... A mnohí sa neskôr priznali, že pomôcť potom vyskúšali aj doma, s mamou.

Deň učiteľov:

Marec je mesiac, kedy oslavujeme prácu tých, ktorí nám pomáhajú byť lepšími a múdrejšími - pani učiteľky. Naša odborová organizácia si pripravila pre nás milé prekvapenie, slávnostnú schôdzu, na ktorej sa všetkým poďakovali za ich usilovnú a namáhavú prácu, za ktorú je najlepšou odmenou spokojný úsmev žiaka. Tu sme všetci srdečne zablahoželali našej pani zástupkyni Mgr. Anne Martinčekovej, ktorá za svoju celoživotnú prácu získala Cenu Gorazda....Ešte raz srdečne blahoželáme.

Mesiac knihy v ŠKD:

Marec – Mesiac knihy si naše deti školského klubu v ŠZŠ pripomenuli zábavným rozprávkovým kvízom. Hľadali sme zatúlané postavičky z rozprávok . Odpovedali na hádanky a riešili hlavolamy .Kreslili rozprávkové bytosti . Deti na záver dostali sladkú odmenu a ukončili sme zábavné popoludnie diskotékou .

Farebný svet knihy:

Žiaci triedy B. variantu v Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom zažili  hravé učenie o knihách, ktoré pre nich pripravila triedna učiteľka. Strávili celé vyučovanie obklopení množstvom kníh a časopisov, lebo okrem učebníc sa vo svojom živote s inými knihami stretávajú len zriedkavo. So záujmom rozoznávali knihy detské, odborné, encyklopédie, ale aj knihy pre dospelých. V počítačovej učebni vyhľadávali na internete kníhkupectvá v našom regióne a publikácie pre deti. Najsilnejším zážitkom boli rolové hry na básnika, kníhviazača, kníhkupca i malého zákazníka. S radosťou žiaci tvorili básničky, viazali vlastné knihy, ponúkali, predávali a kupovali rôzne leporelá, knihy a časopisy. Práve marec je mesiac, kedy si viac ako inokedy pripomíname knihu ako najlepšieho priateľa človeka, ako s ňou správne a šetrne zaobchádzať a chrániť pred poškodením. Priamu skúsenosť s knihami a časopismi  žiakom priniesli aj návštevy mestskej knižnice, kníhkupectva, z ktorých mali veľkú radosť a obrovský zážitok.

Jarná čitáreň:

Príchod jari oslávili v Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom netradičným vyučovaním v ročníkoch 5. – 9. Vyučovanie bolo zamerané na poznávanie jarných mesiacov, znamení zverokruhu, čitateľských a výtvarných zručností. Prostredníctvom aktivít : bájkovanie, tvorivá činnosť s papierom, zverokruh a básnenie o jarných kvetoch si žiaci upevnili čitateľské a komunikačné zručnosti, prácu s textom, poznatky z vlastivedy. Rozprávači bájok i recitátori ukázali svoj literárny prejav. Poučenia z bájok ilustrovali žiaci – maliari na veľkých plagátoch. Tvorivé práce boli pekné, pestré a zaujímavé. Ďalšej aktivite vládol zverokruh. Podľa dátumu svojho narodenia si žiaci určili svoje znamenie. Skupina žiakov jarných znamení recitovala básne o kvetoch, ktoré ako prvé rozkvitnú.Všetkým sa jarné aktivity páčili a mali z nich radosť. Boli aktívni, pracovití a prejavili záujem o hravé učenie sa. Pedagógovia netradičnými edukačnými formami tak rozvíjajú osobnosť žiakov v poznávacej, sociálnej a emocionálnej oblasti v tvorivej atmosfére učenia sa.  

Stolnotenisový turnaj:

Ping a pong sú moji kamaráti... Stolný tenis je obľúbenou športovou aktivitou v našej škole hlavne v zimných mesiacoch, keďže nemáme veľkú telocvičňu. Na hodinách TV žiaci poctivo trénujú a pripravujú sa na každoročný celoškolský turnaj. Tento rok bol opäť vyvrcholením zimnej prípravy. Bojovali po 2 zástupcovia z každej triedy II. stupňa. Po dlhých výmenách, vyraďovacích zápasoch i nevydarených podaniach sme našli nových držiteľov "putovných pohárov". Malí bojovníci z nižších ročníkov sľúbili, že nabudúce vyhrajú oni a nie zas tí siedmaci...

Súťaž v prepise textu "Rýchle prsty":

Zručnosť pracovať s počítačom, ovládať WORD, vedieť vložiť obrázok, formátovať....to sú myšlienky našich Rýchlych prstov. Cieľom tejto každoročnej aktivity je motivovať žiakov v zlepšovaní sa v ovládaní Wordu. Všetci žiaci II. stupňa dostanú predpísaný text, tento rok to bola bájka a počas 2 mesiacov trénujú jeho prepis, formátovanie, vkladanie obrázkov. Po nácviku sa uskutočnili triedne kolá, z ktorých po 2 najlepší postúpili do školského kola. 7. mája sa uskutočnilo celoškolské kolo, ktorého sa zúčastnilo 14 súťažiacich. V rýchlom mihotaní prštekov vyhral, ako ináč už po tretí krát, náš deviatak Nicolas, s časom 15 minút. Na druhom mieste ôsmak Lukáš a na treťom šiestak Tomáš. Všetci súťažiaci dostali od pani riaditeľky sladké bolestné...

"Keď budem veľká, budem kuchárka...":

Tak znie názov aktivity venovanej výberu budúceho povolania. Naše pani učiteľky pozvali k nám pani majsterku zo OU v Kremnici a naše absolventky, terajšie študentky OU, aby porozprávali a hlavne ukázali ako dobre je byť na učilišti...V rámci tvorivých dielní budúce kuchárky ukázali čo všetko sa už naučili... ako má vyzerať správne oblečenie kuchára... ako sa pripravujú jednotlivé suroviny.... a s prípravou sladkých koláčov potom pomáhali aj naše žiačky, veď bez práce nie sú koláče. A boli naozaj dobré, mňam,...

Deň matiek v ŠKD:

Mamička moja najdrahšia .....Pre každé dieťa je jeho mamička najkrajšia a najlepšia.. Aj naše deti ŠKD v ŠZŠ si pripravili pekný program pre svoje mamičky. Zaspievali, zatancovali, básničky sa naučili... A srdiečko -vyrobené  z papiera, z vďačnosti darovali...

EKOPARÁDA:

O tom, že učenie s environmentálnym zameraním je žiakom blízke, presvedčil špeciálnych pedagógov školský projekt „Veľké činy mravčej družiny“. Školu premenenú na zážitok podporilo Konto Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť. Učiteľky 3. ročníka zo Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom spolu so svojimi mravčekmi „tretiakmi“  zorganizovali pre žiakov EKOPARÁDU- spevácko-tanečnú slávnosť. Pozvali triedne družiny ročníkov 1.-4. a triedu B. variantu, žirafy, motýle, húsky, slniečka a veveričky, aby svojim vystúpením oslávili prírodu. Celá školská slávnosť bola tematicky zameraná na ekosystém, prírodu, ktorú žiaci postupne spoznávajú a učia sa ju chrániť. Zneli piesne o zvieratkách, chrobáčikoch, kvietkoch, stromoch... Nielen spevom, ale aj hudobnou dramatikou a ľudovým tancom žiaci spolu s jarnou vílou Jarmilou pomohli porozumieť reči zvierat aj víle Letomile. Žiaci za svoj predvedený program dostali „ekobalíček“ plný zdravia  a vitamínov v podobe sladkého ovocia. Ekoparáda ako zážitkové učenie sa žiakov v špeciálnej škole splnila ciele výučby, podporila hudobno-spevácke, tanečno-pohybové schopnosti a  environmentálne cítenie  i vzťah k prírode.

 

II. stupeň v opere alebo lepšie raz vidieť ako sto krát len počuť:

Žiaci II. stupňa ŠZŠ navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici

 Väčšina žiakov špeciálnej základnej školy to nemá ľahké, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pedagógovia druhého stupňa vďaka kultúrnym poukazom pod vedením pani učiteľky Ing. Márie Tokarčíkovej pripravili a uskutočnili výlet do Banskej Bystrice. Bola to veľká udalosť na našej škole, žiaci netrpezlivo čakali na vytúžený deň. Už pred siedmou hodinou stáli pred školou. Cesta vlakom bola súčasťou veľkého zážitku, veď väčšina žiakov ešte vlakom necestovala.Predstavenie od autorov G. Bregovič – D. Dinková: Gypsy Roots čili Cigánske korenie v Štátnej opere bolo pútavé a veľmi dynamické. Od začiatku až do posledného momentu obecenstvo s veľkým záujmom sledovalo predstavenie a potleskom ocenilo prednes umelcov. V atmosfére divadla žiaci ani nedýchali... mali pocit, že je to len krásny sen.Ďalším bodom programu bola návšteva múzea SNP, kde mali možnosť vidieť vystavené exponáty z Druhej svetovej vojny a možnosť vnímať hrôzostrašné následky vojny. Záverom programu bola prehliadka námestia, kde si vychutnávali atmosféru župných dní. Veľké srdcia pedagógov potvrdzujú, že sú správni ľudia na správnom mieste. Dokážu potešiť detské duše, ktorým sa dostalo toho dobrého, milého a pekného akosi menej. Za tento prekrásny deň sú vďačné a ďakujú deti a aj ich rodičia.

                                                                                                                                                   Mgr. Anna Vargová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom

Zvoní zvonček, bim - bam - bom, zatvoril sa školský dvor.