Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Judita Brančíková (Susányiová) - PREDSEDA RŠ

  Mgr. Mária Veselá                     
   
 Zástupcovia rodičov žiakov:
Žaneta Kaločaiová                    
  Ivana Kaločajová
  Marcela Kaločajová
  Aurélia Kaločaiová                     
   
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy: Ing. Daniela Poturnayová          
  Ing. Alena Šebjanová
  Mgr. Vladimír Škarba
  Mgr. Ingrid Cibuľová                  
   
Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Eva Hrabajová                           

   
Volebné obdobie:

apríl 2016 - apríl 2020