Ochrana deti pred násilím či pomoc v ťažkej situácii. Množstvo  liniek pomoci poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, v ktorej si nevedia dať rady. Ich poslaním je byť partnerom pre všetky deti a mladých ľudí, na ktorého sa môžu obrátiť 24 hodín denne, a to s akýmkoľvek problémom....v krízovej situácii... či vtedy, keď sa chce jednoducho porozprávať a nemajú niekoho, kto by ich vypočul.

V prílohe sa nachádzajú kontakty pomoci pre obete násilia ako aj pre ľudí, ktorí sa chcú poradiť v neľahkej situácii.